رزومه شخصی استاد

نام و نام خانوادگی: افسانه آقایی
ميزان تحصيلات: 1 معماری
ايميل شخصی: a.urb2020@gmail.com
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم